วัคซีน Pfizer สำหรับประชาชนทั่วไป อายุ 15 ปีขึ้นไป โดยโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

นัดหมายวันที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน และให้ข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับท่านที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้แล้ว